شرح وظایف مدیر کل سیاسی،انتخابات و تقسیمات کشوری:
1.نظارت بر امور مربوط به تاسیس حزب، جمعیت، انجمن سیاسی و صنفی، تشکل های صنفی و سیاسی و انجمن اسلامی و یا اقلیت‌های دینی شناخته شده در حوزه استان و انجام تحقیقات و اعلام نظر در این زمینه به وزارت کشور.
2.نظارت
و مراقبت مستمر  نحوه فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های اسلامی و تشکل­های سیاسی استان.
3.نظارت و رسیدگی به درخواست‌های اقشار و گروه‌ها در رابطه با برپایی اجتماعات مطابق دستورالعمل های قانونی.
4.نظارت بر تهیه و تدوین برنامه‌ها و سیاست‌های عمومی دولت و ابلاغ به فرمانداران و بخشداران در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه.
5.نظارت بر حسن اجرای انتخابات و هدایت مجریان انتخابات در سطح استان.
 6.نظارت و ارزیابی عملکرد واحدهای تابعه در خصوص انتخابات و سنجش میزان موفقیت یا عدم موفقیت طرح های اجرایی در حوزه‌های انتخابیه استان.
7.راهبری امور مربوط به تهیه و تدوین بخشنامه‌ها، شیوه نامه‌ها و ارسال دستورالعمل‌های انتخاباتی به فرمانداری‌ها و بخشداری‌های تابعه.
8.نظارت و ساماندهی امور مربوط به ایجاد، انتزاع، الحاق، ادغام، تغییر مرکزیت و یا تبدیل نقاط مختلف استان به روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان در سطح استان و مورد  نامگذاری و تغییر نام عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری در چارچوب ضوابط و تعاریف تقسیمات کشوری.
9.نظارت بر ارزیابی فرمانداران و بخشداران استان در چارچوب شاخص‌های ابلاغی وزارت کشور.
10.بررسی و پیگیری موضوع انتصاب فرمانداران، معاونین و بخشداران استان بر اساس موازین و مقررات ابلاغی.
11.نظارت بر روند اجرای امور در فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها.
12.نظارت بر  تحرکات حوزه کارگری، تشکلات دانشجویی و قومی و مذهبی و نظارت بر تشکیل جلسات کمیسیون دانشجویی، اقوام و مذاهب و کارگری.
13.بستر سازی و فراهم آوردن زمینه های لازم برای پرورش نیروی جایگزین با تأکید بر مواردی از قبیل انتقال تجربیات، ارایه آموزشهای لازم و مشارکت دادن در انجام امور، ‌تفویض اختیار.
14.شرکت در گردهمایی ها، جلسات داخل و خارج از استان و دوره های آموزشی مرتبط.
15.ارائه خط مشی و سازماندهی فعالیتهای دفتر، هدایت، هماهنگی، نظارت و ارزیابی عملکرد کارکنان تحت سرپرستی.
شرح وظایف کارشناس هماهنگی وپیگیری:(رییس دفترمدیر کل)
الف: ارتباطات
1.تنظیم فهرست متقاضیان ملاقات با مدیر مربوط و تعیین ساعات ملاقات برای آنها.
2.تنظیم اوقات جلسات و کمیسیون هایی که در دفتر مدیر مربوطه تشکیل می شود و مطلع ساختن مقامات یا افراد شرکت کننده در جلسه.
3.پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها و در صورت لزوم فراهم آوردن امکانات انجام در خواست های متقاضیان و مراجعه کنندگان که انجام تقاضای آنان بدون ملاقات با مقام ذی ربط امکان پذیر است.
ب: پیگیری ها
1.پیگیری امور ارجاعی از سوی مدیر و ارایه گزارش لازم به ایشان.
2.تهیه گزارش لازم در زمینه فعالیت‌های حوزه مربوط و ارایه آن به مدیر مربوطه.
3.خلاصه نمودن گزارش‌های واصله و ارایه آن برای مطالعه مدیر مربوط.
4.آماده کردن سوابق و پرونده‌های مربوط به کمیسیون و جلسات و سمینارها برای اطلاع و مطالعه قبلی مدیر مربوطه.
5.ابلاغ دستورات صادره مدیر مربوط به اشخاص و موسسات ذیربط و واحدهای تابعه برحسب خط مشی تعیین شده  و درصورت لزوم پیگیری آن‌ها.
ج : امور عمومی و جاری
1.انجام اقدامات لازم در زمینه نگهداری و بایگانی کردن پرونده ها، اوراق، نامه ها، گزارش ها و سایر اسناد و مدارک واحد مربوط در محل مخصوص.
2.دریافت نامه ها، پرونده ها و سایر مکاتبات رسیده به حوزه خدمت و ثبت خلاصه مشخصات و جریان آنها در رایانه یا دفاتر مربوط.
3.تفکیک و توزیع نامه ها، گزارش ها و سایر مکاتبات بین افراد واحد مربوط از طریق عین مکاتبات یا به صورت مجازی و مکاتبات بدون کاغذ.
 4. استفاده از نرم افزارهای پردازش متن، دریافت و ارسال نامه های الکترونیکی، دورنگار و ... .
5.تهیه گزارش های مورد نیاز مدیر مربوطه حسب مورد.
شرح وظایف معاون امور سیاسی:

1.بررسی گزارشات و مدارک واصله در مورد متقاضیان تاسیس حزب، انجمن سیاسی، صنفی و انجمن اسلامی و یا اقلیت­های دینی شناخته شده در حوزه استان و انجام تحقیقات و اعلام نظر در این زمینه به وزارت کشور.
2.برگزاری جلسات فصلی در راستای نظارت بر نحوه فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های اسلامی و تشکل­های سیاسی استان.
3.پیگیری امور مربوط به دانشجویان، کارگران، اقوام، فرق و مذاهب و ... به عنوان دبیر کمیسیون‌های مذکور در استان و پیگیری اجرای مصوبات آن.
4.رصد و پایش اخبار کارگری استان و انجام اقدامات پیشگیرانه در راستای جلوگیری از بروز تنش‌ها و تجمعات کارگری.
5.دریافت، پیگیری و رسیدگی درخواست‌های اقشار و گروه‌ها در رابطه با برپایی اجتماعات و راهپیمایی‌ها مطابق دستورالعمل‌های قانونی.
 6.دریافت و ابلاغ سیاست‌های عمومی دولت به فرمانداران و بخشداران.
7.نظارت بر جمع‌آوری و جمع‌بندی اخبار و گزارشات سیاسی استان و تجزیه و تحلیل و انعکاس آن به وزارت کشور.
8.نظارت بر اجرای برنامه‌های مربوط به نشست‌های مستمر با نخبگان و شخصیت‌های ذی‌نفوذ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به‌منظور آگاهی از دیدگاه‌های آن‌ها و تبادل نظر در رابطه با امور مربوط به استان.
9.رسیدگی به تقاضاهای واصله برای صدور مجوز تجمعات قانونی احزاب و گروههای سیاسی.
10.انجام اقدامات و هماهنگی­های لازم با ستاد انتخابات استان.
11.بازدیدهای دوره­ ای از فرمانداری­ها و بخشداری­های سطح استان و ارزیابی عملکرد مدیریتی آنان در اداره امور.
12.برگزاری دوره­ای نشست هم‌اندیشی مدیران ستادی استان با فرمانداران و بخشداران تابعه.
13.پیگیری و هماهنگی برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه فرمانداران و بخشداران جدید الانتصاب.
14.ارزیابی کارشناسی سوابق و توانمندی‌های افراد پیشنهادی برای تصدی پست‌های سیاسی.
15.پیگیری امور مربوط به جابجایی و انتصابات جدید بخشداران، فرمانداران و معاونین فرمانداری.
16.هماهنگی و نظارت بر انتخابات انجمن اقلیت‌های دینی.
17.نظارت بر انتخابات اقلیت‌های دینی شناخته شده و دارای پروانه فعالیت از کمیسیون ماده 10 احزاب
18.ابلاغ سیاست‌ها و خط مشی‌های تعیین شده (مربوط به اقلیت دینی، مذهبی، فرق و اقوام ایرانی) واصله از وزارت کشور.
19.ارائه مشاوره به مدیرکل.
20.سازماندهی فعالیتهای مربوط به تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت ها و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور و ارائه راهنمایی های لازم در موارد ضروری
21.مطالعه و بررسی قوانین ومقررات، ارائه گزارشهای لازم، بیان نظرات کارشناسی، شرکت در جلسات، همایشها و دوره های آموزشی مرتبط.
22.تقسیم کار و نظارت برانجام وظایف محوله به کارکنان و ارائه راهنمایی های لازم به آنان.‏
23.انجام سایر امور محوله از سوی مدیر در صورت عدم حضور ایشان.
شرح وظایف رییس گروه امور سیاسی،اقوام ومذاهب:

1.پیگیری و هماهنگی امورر مربوط به  برگزاری همایش مشترک معاونین سیاسی و انتظامی فرمانداری‌ها و بخشداران به صورت موضوعی و در صورت امکان برگزاری نوبه‌ای آن در شهرستان‌های استان.
2.پیگیری برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه مسئولین دفاتر سیاسی فرمانداری ها به منظور آشنایی بیشتر با وظایف محوله.
3.برگزاری جلسات مستمر و برنامه ریزی‌شده با تشکلها و احزاب سیاسی فعال در استان.
4.انجام امور مربوط به درخواست مجوز راهپیمایی‌ها و تجمعات قانونی.
5.پیگیری امور دانشجویی و تجمعات و اعتراضات قانونی دانشجویان و برگزاری مستمر کمیسیون‌های دانشجویی و ارائه راهکارهای لازم جهت جلوگیری از اعتراضات و نارضایتی­های احتمالی
6.هماهنگی جهت برگزاری کمیسیون‌های کارگری و ارائه راهکارهای لازم جهت جلوگیری از اعتراضات و بحران‌های کارگری
7.ارائه گزارشهای  تحلیلی از اخبار و وقایع سیاسی و خطبه‌های نماز جمعه سطح استان و انعکاس به مبادی ذیربط .
8.پیگیری مسائل  مربوط به حوزه اقوام و مذاهب و ارائه گزارشهای تحلیلی به مراجع ذیربط.
9.پیگیری جلسات هم‌اندیشی با نخبگان، شخصیت های متنفذ اجتماعی و مذهبی در راستای حل مسائل استان
10.ارسال مکاتبات و صورتجلسات آیین نامه‌های ابلاغی وزارت متبوع به دستگاه‌های مرتبط و فرمانداری‌ها
11.جمع‌آوری آمار و اطلاعات مورد نیاز کمیسیون اقوام و مذاهب از دستگاه‌های ذیربط و فرمانداری‌ها
12.برنامه‌ریزی برگزاری جلسات کمیسیون اقوام و مذاهب در قالب جلسات عادی و نشست‌های تخصصی و تهیه مصوبات و ارسال صورتجلسات به مبادی ذیربط
13.پیگیری روند اجرای مصوبات کمیسیونها، جلسات و نشستهای تخصصی از طریق دستگاههای مرتبط.
14.انعکاس نتایج مصوبات حاصله به شورای تامین استان و ارائه و انعکاس به مبادی ذیربط کشوری
15.تعامل با فرمانداری‌های تابعه و گزارش‌گیری و انعکاس در صورت لزوم
16.پیگیری و تشکیل پرونده تشکل­های سیاسی و صنفی به ‌منظور صدور مجوز‌های لازم.
17.برگزاری همایش دوره­ای فرمانداران و بخشداران به ریاست استاندار و حضور شخصیت­های ذیربط کشوری در صورت نیاز.
18.تحلیل داده­ها، آماده کردن اطلاعات و اهم موارد قابل طرح برای تصمیم­گیری در سطوح شورای معاونین و سایر شوراهای فرادستی (شاک).
19.تهیه و ارائه گزارش نوبه ای از روند فعالیت های سیاسی گروهها و احزاب سیاسی در انتخابات ها در سطح استان و تحرکات سیاسی انتخاباتی به مراجع ذیربط در وزارت کشور.
20.اهتمام به تقویت تعاملات با دستگاه‌های عضو کمیسیون، افراد و اشخاص موثر و صاحب نظر و ... در راستای افزایش بهره‌وری.
21.تقسیم وظایف و ارجاع امور بین کارکنان و نظارت بر حسن اجرا.
22.مطالعه و بررسی قوانین و مقررات، ارائه گزارشها و نظرات کارشناسی و شرکت در جلسات همایشها و دوره های آموزشی مرتبط.
23.انجام سایر امور محوله وفق مقررات.
شرح وظایف کارشناس امور اقوام ومذاهب:
1.جمع آوری، پایش اخبار و وقایع قومی، مذهبی، قبیله‌ای، طایفه‌ای به خصوص فعالیت‌ها، موارد اختلافی و تنش‌ برانگیز، تجزیه تحلیل موضوع و ارایه گزارش‌های تحلیلی به مقام مافوق.
2.تهیه و تدوین شناسنامه اقلیت‌های دینی و فرق مذهبی و قومیت‌ها.
3.تشکیل منظم جلسات و پیگیری مصوبات کمیسیون اقوام، فرق و مذاهب شورای تأمین استان.
4.برنامه‌ریزی برای تشکیل جلسات کمیسیون تخصصی و جلسات عادی و تنظیم صورتجلسات و مصوبات و ابلاغ به اعضاء و دستگاه‌های مرتبط.
5.پیگیری جهت حسن اجرای مصوبات توسط دستگاه‌های عضو کمیسیون و سایر دستگاه‌های مدعو.
6.تهیه و ارائه گزارش اقدامات و نتایج حاصل از اجرای مصوبات به شورای تأمین استان (بصورت دوره ای).
7.انجام امور مربوط به انتخابات انجمن‌های اقلیت‌های دینی در چارچوب ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط.
8.بررسی درخواست راهپیمائی، تجمعات اقلیت‌های دینی و فرق و اقوام ایرانی شناخته شده در قانون اساسی، استعلام و اخذ مجوز از مبادی ذیربط.
9.برنامه ریزی برای حضور در جلسات کمیسیون در شهرستان‌ها در صورت نیاز با ملاحظه اولویت‌ها و موضوعات مرتبط با هر یک از شهرستان‌ها.
10.حضور در همایش‌ها، مجامع و مراسم مربوط به اقلیت‌های دینی و فرق مذهبی و قومیت‌ها و تهیه گزارش.
11.انجام امور مرتبط با گردهمائی و تجمعات و مراسمات اقلیت‌های دینی.
12.ایجاد ارتباط با هیأت امنا (کلیساها و ... ) مراکز مذهبی و عمومی اقلیت‌ها.
13.مطالعه و بررسی قوانین و مقررات، ارائه گزارشها و نظرات کارشناسی و شرکت در جلسات همایشها و دوره های آموزشی مرتبط.
14.انجام سایر امور محوله وفق مقررات.
شرح وظایف کارشناس امور سیاسی:
1.پیگیری امور مربوط به سمینار فرمانداران و بخشداران.
2.رصد مستمر امور مربوط با راهپیمائی‌ها و تجمعات(اعم از قانونی و غیرقانونی).
3.هماهنگی و پیگیری امور مربوط به کمیسیون امور دانشجوئی- فرهنگی شورای تأمین استان اعم از برگزاری جلسات، تهیه گزارشات، تنظیم صورتجلسات، پیگیری اجرای آن و ابلاغ به اعضاء و سایر دستگاه‌های مربوط.
4.هماهنگی امور مربوط به کمیسیون کارگری شورای تأمین استان اعم از برگزاری جلسات، تهیه گزارشات، تنظیم صورتجلسات، پیگیری اجرای آن و ابلاغ  به اعضاء و سایر دستگاه‌های مربوط.
5.پیگیری و انجام مراحل قانونی صدور مجوز فعالیت شعب فرعی احزاب کشور.
6.مطالعه و بررسی در خصوص اوضاع سیاسی مناطق مختلف استان، جمع آوری اخبار و گزارشات سیاسی سطح استان و تحلیل آن و انجام بازرسی‌های لازم.
7.تهیه و تدوین شناسنامه سیاسی استان به استناد شناسنامه سیاسی شهرستان‌های تابعه استان و بروز رسانی مستمر آن.
8.جمع‌آوری سخنان و اظهارات امامان جمعه و نیز سخنرانی‌های سیاسی و تحلیل و ارائه به مقام مافوق بصورت هفتگی.
9.برنامه ریزی برای برگزاری نشست‌های دوره ای با ائمه جمعه استان.
10.تهیه و تنظیم شناسنامه برای هر یک از احزاب و تشکل‌های سیاسی استان.
11.مطالعه، بررسی و جمع بندی اطلاعات و اخبار راجع به فعالیت گروه‌های سیاسی در سطح استان.
12.پیگیری و اجرای برنامه‌های مربوط به نشست‌های مستمر با نخبگان و شخصیت‌های ذی‌نفوذ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به‌ منظور آگاهی از دیدگاه‌های آن‌ها و تبادل نظر در رابطه با امور مربوط به استان.
13.ایجاد ارتباط و تقویت تعاملات میان دفتر سیاسی و تشکل‌ها و احزاب سیاسی در سطح استان.
14.تنظیم و تکمیل پرونده‌های مربوط به متقاضیان تأسیس حزب و گروه‌های سیاسی و صنفی و ارسال به وزارت کشور.
15.مطالعه و بررسی به منظور شناخت ویژگی‌های محلی و منطقه ای و ارایه تحلیل‌ها و  نقطه نظرات کارشناسی به مبادی ذیربط.
16.بررسی پرونده احراز جانبازی (و احراز شهادت) واصله از فرمانداری‌های تابعه و ارائه به شورای تأمین استان جهت تأیید و ارسال پرونده به معاونت سیاسی وزارت کشور برای اعلام به بنیاد شهید وفق دستورالعمل مربوطه.
17.به روزآوری بانک اطلاعات مربوط به سوابق خدمتی فرمانداران و بخشداران.
18.تهیه گزارش عملکرد سیاسی مسئولین شهرستان و بخش و ارائه به مافوق.
19.ارزیابی عملکرد فرمانداران و بخشداران و تهیه گزارش و ارائه به مافوق
20.جمع اوری سوابق و اطلاعات مورد نیاز افراد پیشنهادی برای تصدی پست‌های سیاسی.
21.مطالعه و بررسی قوانین و مقررات، ارائه گزارشها و نظرات کارشناسی و شرکت در جلسات همایشها و دوره های آموزشی مرتبط.
22.انجام سایر امور محوله وفق مقررات.
شرح وظایف معاون امور انتخابات وتقسیمات کشوری:

1.نظارت بر فعالیت های کمیته های ستاد انتخابات استان و  پیگیری مصوبات.
2.برگزاری جلسات با مجموعه کارشناسی دفتر برای هماهنگی و هم افزایی اداری در زمینه های مرتبط با شرح وظایف کاری.
3.انجام ماموریت‌های شهرستانی به منظور نظارت بر فعالیت های مجموعه استانی در زمینه انتخابات.
 4.بازدید از ستاد انتخابات شهرستانهای استان.
5.پیگیری امور اجرایی و نظارت بر حسن اجرای انتخابات و هدایت مجریان انتخابات در سطح استان.
6.بررسی مستمر و ارزیابی عملکرد واحدهای تابعه در خصوص انتخابات و سنجش میزان موفقیت یا عدم موفقیت طرح‌های اجرایی در حوزه‌های انتخابیه استان.
7.همکاری در تهیه و تدوین بخشنامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها و ارسال دستورالعمل‌های انتخاباتی به فرمانداری‌ها و بخشداری‌های تابعه.
8.نظارت بر تهیه و ارایه گزارش نوبه‌ای از روند امور اجرایی انتخابات در سطح استان.
9.نظارت بر تهیه و توزیع وسایل و لوازم مورد نیاز جهت برگزاری انتخابات بین شهرستان‌ها.
10.ارائه راه‌حل برای رفع مشکلات و تنگناهای فرمانداری‌های تابعه در خصوص برگزاری انتخابات و شرکت در گردهمایی‌ها و جلسات توجیهی مجریان انتخابات.
11.مدیریت امور مربوط به سامانه جامع انتخابات.
12.نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی لازم در زمینه انتخابات و تقسیمات کشوری.
13.ارائه مشاوره و معاضدت های حقوقی به فرمانداران، بخشداران، معاونین سیاسی در زمینه انتخابات و تقسیمات کشوری.
14.انجام بازدیدهای میدانی در زمینه انجام وظایف تقسیمات کشوری استان.
 15.نظارت در زمینه تهیه گزارشات کارشناسی بر اساس شرح وظایف دفتر سیاسی.
16.نظارت بر تهیه و تدوین طرح‌های تقسیمات کشوری.
17.نظارت بر تشکیل کمیسیون‌های مرتبط با تقسیمات کشوری.
18.نظارت بر اجرای طرح کدگذاری عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری.
19.بررسی و نظارت بر فعالیت‌های مربوط به ایجاد، الحاق، انتزاع و ارتقاء نقاط و واحدهای مختلف تقسیمات کشوری در سطح استان (مانند روستا، شهر، دهستان، بخش و شهرستان) در چارچوب قانون، تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری.
20.بررسی و اظهارنظر در مورد تابعیت تقسیماتی نقاط جغرافیایی، اصلاح حریم و محدوده شهرها و بررسی ابهامات و اختلافات مرزی درون استانی و بین استانی و انطباق آن با مرزهای تقسیمات کشوری با توجه به مستندات موجود.
21.ارائه مشاوره به مدیرکل.
22.سازماندهی فعالیتهای مربوط به تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت ها و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور و ارائه راهنمایی های لازم در موارد ضروری.
23.مطالعه و بررسی قوانین ومقررات، ارائه گزارشهای لازم، بیان نظرات کارشناسی، شرکت در جلسات، همایشها و دوره های آموزشی مرتبط.
24.تقسیم کار و نظارت برانجام وظایف محوله به کارکنان و ارائه راهنمایی های لازم به آنان.‏
25.انجام سایر امور محوله از سوی مدیر در صورت عدم حضور ایشان.
شرح وظایف رییس گروه امور انتخابات وتقسیمات کشوری:

1.تشکیل کمیسیون‌های مرتبط با تقسیمات کشوری.
2.برآورد اعتبارات، نیروی انسانی، وسایل و لوازم موردنیاز برای برگزاری انتخابات در استان و اعلام به مسئولین مافوق و وزارت کشور و همکاری با حوزه‌های انتخابیه استان جهت تامین ملزومات برگزاری.
3.بازنگری و به هنگام سازی پایگاه داده عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری.
4.انجام مطالعات لازم در خصوص ایجاد، الحاق، انتزاع و ارتقاء نقاط و واحدهای مختلف تقسیمات کشوری در سطح استان (مانند روستا، شهر، دهستان، بخش و شهرستان) در چارچوب قانونف تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری.
5.مطالعه و بازنگری حوزه‌های انتخابیه استان و ارائه اصلاحات در صورت نیاز.
6.تهیه شناسنامه انتخابات استان و شهرستان‌ها.
7.همکاری با حوزه معاونت عمرانی استانداری در خصوص تهیه محدوده‌های قانونی و حریم شهرها.
8.هماهنگی و نظارت بر آموزش دست‌اندرکاران اجرایی انتخابات از طریق فرمانداری‌ها و بخشداری‌های تابعه استان.
9.نظارت و بهنگام‌سازی نقشه‌ها، ترسیم خطوط مرزی و پیاده نمودن نقاط بر روی نقشه‌ها و طبیعت و رفع اختلافات مرزی، تعیین حدود و همچنین مساحی واحدهای تقسیمات کشوری در سطح استان و ارائه اطلاعات و نقشه‌های مربوط به تقسیمات کشوری استان به سازمان‌ها، ادارات، نهادها و متقاضیان حقیقی و حقوقی.
10.انجام همکاری‌های لازم با هیات‌های اجرایی انتخابات در سطح استان.
11.مطالعه و بررسی قوانین و مقررات، ارائه گزارشها و نظرات کارشناسی و شرکت در جلسات همایشها و دوره های آموزشی مرتبط.
12.انجام سایر امور محوله وفق مقررات
شرح وظایف کارشناس امور انتخابات:
1.مطالعه، بررسی و تهیه طرح‌های آموزشی و اطلاعاتی جهت ارشاد و راهنمایی مجریان انتخابات در مراکز حوزه‌های انتخابیه با توجه به مقررات و دستورالعمل‌های صادره از  مرکز.
2.مطالعه و بررسی قوانین و مقررات مربوط به انتخابات و تهیه دستورالعمل و طرح‌های لازم در زمینه هماهنگی و ایجاد ارتباط بین مراکزحوزه‌های انتخابیه.
3.ارسال بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ستاد انتخابات استان و کشور به فرمانداری‌ها.
4.جمع‌اوری اطلاعات، جمع‌بندی و ارائه پیشنهادات جهت رفع مشکلات قوانین انتخابات.
5.تهیه و تنظیم آمار و بروزرسانی لیست تعداد حوزه‌های انتخاباتی، کاندیداها در سطح استان براساس اطلاعات واصله و گزارش آن به مقام مافوق.
6.جمع‌آوری اطلاعات در خصوص نواقص و کاستی‌های اجرای انتخابات و آسیب شناسی انتخابات در سطح فرمانداری ها و رصد و پایش اخبار و گزارشات انتخاباتی و ارجاع به مقام مافوق.
7.شرکت در جلسات ستاد انتخابات استان و پیگیری مصوبات آن.
8.انجام پیگیری‌های لازم به منظور فراهم نمودن اقلام مورد نیاز فرمانداری ها و بخشداری‌ها جهت برگزاری انتخابات.
9.بازدید و  بازرسی از فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها در حین برگزاری انتخابات.
10.انجام امور مربوط به تهیه شناسنامه انتخابات شهرستان‌های استان.
11.پیگیری و هماهنگی در خصوص برآورد اعتبارات، نیروی انسانی و .... در انتخابات.
12.تشکیل و تکمیل پرونده‌های انتخاباتی.
13.تهیه گزارش‌های تخصصی از فرآیند اجرای انتخابات.
14.رصد و پایش اخبار و گزارشات انتخاباتی و ارجاع گزارش‌های تحلیلی به مقام مافوق.
15.برآورد اولیه تعداد شعب ثبت نام، اخذ رای و تعداد تعرفه برگه رای در شهرستان‌های تابعه استان و تهیه گزارش کارشناسی جهت ارایه به مقام مافوق.
16.بررسی و رسیدگی به شکایات انتخاباتی و در صورت لزوم ارجاع به مبادی ذیربط.
17.مطالعه و بررسی شیوه‌های روزآمد و جدید برگزاری انتخابات و ارائه پیشنهاد کارشناسی در خصوص اصلاح قوانین و آیین نامه‌های انتخاباتی به منظور ارائه گزارش کارشناسی به معاون سیاسی استاندار و دفتر انتخابات وزارت کشور.
18.مطالعه و بررسی قوانین و مقررات، ارائه گزارشها و نظرات کارشناسی و شرکت در جلسات همایشها و دوره های آموزشی مرتبط.
19.انجام سایر امور محوله وفق مقررات.
 شرح وظایف کارشناس امور تقسیمات کشوری:

1.بررسی و مطالعات لازم در خصوص عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری استان و تهیه طرح‌های مربوط به آن و تشکیل کمیسیون مربوط.
2.تهیه و غنی‌سازی آرشیو تقسیمات کشوری از کلیه اطلاعات به هنگام آمار و نقشه‌های مختلف جهت انجام طرح‌های مطالعاتی و امور کارشناسی و ماموریت‌های محوله.
3.شرکت در کارگروه نامگذاری و تغییر نام  استان.
4.تهیه گزارش توجیهی از طرح‌های مطالعاتی جهت وزارت کشور.
5.تهیه گزارش توجیهی تغییر نام و نامگذاری عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری استان.
6.اعلام پاسخ درخواست‌های تابعیت تقسیمات کشوری.
7.بررسی میدانی از نقاطی که درخواست ارتقا سطح تقسیماتی دارند و ارایه گزارش لازم.
8.بروز رسانی جدول عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری استان.
9.دریافت پیشنهادها، انتقادات و شکایات از اشخاص حقیقی و حقوقی در مبحث تقسیمات کشوری و پاسخگویی برابر ضوابط و مقررات.
10.پیگیری و نظارت کامل برای نحوه اجرای مراحل مختلف تقسیمات توسط ادارات و نهادهای استانی.
11.بررسی و انجام مطالعات و پیگیری درخواست‌های تقسیمات کشوری در مورد ایجاد، الحاق، انتزاع، ارتقاء نقاط مختلف در سطح استان به روستا، دهستان، بخش، شهرستان در چارچوب قانون و ضوابط تقسیمات کشوری.
12.بررسی و مطالعه درجه‌بندی و تهیه فهرست اسامی روستاها، بخش‌ها، شهرستان‌ها و استان‌های کشور.
13.پیگیری جهت برگزاری جلسات نامگذاری و تغییر نام واحدهای تقسیمات کشوری در شهرستان‌ها و جمع‌بندی مصوبات آن برای طرح در جلسه استانی.
14.نظارت بر رعایت ماده 14 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری از سوی ادارات و نهادها.
15.مطالعه و بررسی قوانین و مقررات، ارائه گزارشها و نظرات کارشناسی و شرکت در جلسات همایشها و دوره های آموزشی مرتبط.
16.انجام سایر امور محوله وفق مقررات.
شرح وظایف کارشناس فنی تقسیمات کشوری:

1.تهیه، بازنگری و به‌هنگام سازی اطلاعات مکانی استان.
2.تهیه نقشه‌های تقسیمات کشوری بخش‌ها و شهرستان‌های استان.
3.تهیه نقشه‌های تقسیمات کشوری مورد درخواست ادارات و سازمان‌ها.
4.رقومی نمودن نقشه‌های 50000/1 پوششی استان.
5.تهیه نقشه‌های مربوط به ابهامات و اختلافات مرزی تقسیمات کشوری.
6.شناسایی و استخراج مختصات جغرافیایی واحدهای تقسیمات کشوری.
7.تهیه نقشه‌های طرح‌های توجیهی تقسیمات کشوری.
8.بررسی و اظهارنظردر مورد تابعیت تقسیماتی نقاط جغرافیایی، اصلاح حریم و محدوده شهرها و بررسی ابهامات و اختلافات مرزی درون استانی و بین استانی و انطباق آن با مرزهای تقسیمات کشوری با توجه به مستندات موجود.
9.تهیه، بازنگری و بهنگام‌سازی اطلاعات مکانی و عناوین مرتبط، نقشه‌های تقسیمات کشوری و لایه‌های اطلاعاتی مرتبط با آن در مقیاس‌های مورد نیاز و ارائه اطلاعات و نقشه‌های مربوط به تقسیمات کشوری استان به سازمان‌ها، ادارات، نهادها و متقاضیان حقیقی و حقوقی.
10.مطالعه و بررسی قوانین و مقررات، ارائه گزارشها و نظرات کارشناسی و شرکت در جلسات همایشها و دوره های آموزشی مرتبط.
11.انجام سایر امور محوله وفق مقررات.

 
  •  آمار سایت
  •  اوقات شرعی
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به استانداری فارس بوده واستفاده از آن با ذکر منبع بلا مانع است